Sundhed

Østjyllands Meditationsforening
Anders Breindahl, mail: a.breindahl@gmail.com
facebook.com/ Østjyllands Meditationsforening
(tirsdag morgen i lige uger og tirsdag eftermiddag i ulige uger)

FOA Seniorklub
Kirsten Lind, mail: kirstenlind@outlook.dk
(udvalgte mandage formiddage og tirsdage eftermiddage)

Fnuggeline Aarhus (For svært overvægtige kvinder)
Inger Dynesen, tlf.: 26 28 84 32, mail: inger.dynesen@gmail.com
(mandag aften i lige uger)

Scleroseforeningens selvhjælpsgruppe (Lokalafdeling
Aarhus/Skanderborg)
Anette Abildgård, mail: anetteabild@gmail.com
(mandag eftermiddag)

Netværksgruppe Herreklubben, Scleroseforeningen
(Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg, kun for scleroseramte
mænd)
Bendt Strandby Andersen, mail: bendta38@hotmail.com
(1. mandag i måneden – aften)

Support Group Aarhus/The McGuire Programme in Scandinavia
Pia Danesol, tlf.: 21 49 09 85, mail: PiaDanesol@hotmail.com
www.mcguireprogramme.com/da
(mandag aften)

Gruppen for demenspårørende
Bente Hedelund, mail: bente.hedelund40@gmail.com

Aarhus Døveforening (Møder for døve)
Conny Skyt Pedersen, mail: df.formand@gmail.com

Hjernesagen
Lars Spliid, mail: larsspliid@gmail.com
(en gang månedligt – eftermiddag)

Osteoporoseforeningen (Lokalafdeling Aarhus)
Inger Raben-Pedersen, mail: d163902@dadlnet.dk
www.osteoporose-f.dk

Midtvejsklubben (Social samvær for førtidspensionister)
Hanne Valdbo, mail: hanne.valdbo@gmail.com
(tirsdag eftermiddag)

Erfagruppen Midtøstjylland FDDB
(Erfaringsudveksling for døv/blind, syn/hørehæmmede)
Niels Henrik Jørgensen, mail: nhenrik@privat.dk
(sidste tirsdage i måneden – formiddage)

Diabetesforeningen (Lokalafdeling Aarhus)
Marianne Tind, mail: marianne.ting@gmail.com
(udvalgte tirsdage – aften)

Netværksgruppe for epileptikere
Lene Ward, mail: leneward51@gmail.com
(onsdag aften)

Sclerosecafé (Social samvær)
Birgitte Mostrup, mail: bogsmostrup@gmail.com
(onsdag aften i ulige uger)

Aarhus type 1 (netværk for type 1diabetikere)
Lene Guldager, mail: guldager61@gmail.com
(udvalgte torsdage aftener)

Conscious Livning
Diana Poulsen, mail: diana.poulsen.mail@gmail.com
(1. torsdage aftener i måneden)

Falun Dafa (Meditation)
Zhou Zhou Wang, mail: wang@klinikwang.dk
(lørdag eftermiddag)