Kurt Nielsen

Næstformand. Fokusområder: Sundhedsfremme og generationsbrobygning