Første gang på Folkestedet

Er det første gang din forening ønsker at benytte Folkestedets lokaler, så følg denne vejledning.

For at vi kan behandle din lokaleforespørgsel hurtigst muligt, beder vi jer skrive nedenstående oplysninger i din mail til os:

  • Foreningens fulde navn samt en kort beskrivelse af hvad I laver? Dette er for at sikre, at foreningen understøtter Folkestedets formål.
  • Foreningens CVR nummer, hvis i er registreret.
  • Foreningen hjemmeside og Facebookside hvis i har dette.
  • Foreningens kontaktpersons fulde navn: I jeres forening skal i udnævne en kontaktperson, som står for kontakten til Folkestedet. Kontaktpersonens rolle er at tjekke sin e-mail regelmæssigt og løbende videreformidle informationer fra Folkestedet til jeres medlemmer, da al praktisk kommunikation med Folkestedet foregår pr. mail. Mundtlige aftaler har ikke gyldighed. Det er jeres ansvar at sikre jer, at Folkestedet har opdaterede kontaktoplysninger dvs. navn, e-mail og telefonnummer på kontaktpersonen. Kommer der en ny kontaktperson, meddeles dette til Folkestedet via mail booking@folkestedet.dk.
  • Antal mødedeltagere og evt. kørestolsbrugere?
  • Hvad ønsker I at bruge lokalet til?
  • Dato og tidspunkt fra – til? Har I evt. alternative ønsker til dato og tidspunkt, må I meget gerne sende dem med, i tilfælde af, at der ikke er et ledigt lokale til jeres 1. prioritering.
  • Har I brug for AV-udstyr?

Send dette i en mail til booking@folkestedet.dk. Der kan forventes en svartid på op til 7 arbejdsdage på alle typer af henvendelser. Vær opmærksom på, at I først har et lokale på Folkestedet, når I har modtaget en bekræftelse fra os pr. mail.