Kultur

Single60+ kultur
Inge Lise Johansen
E-mail: single60kultur@gmail.com
(Forskellige mødeaftener)

Aarhus Toastmasters (Uddanne og træne i at holde taler)
Carsten Jensen
Tlf.: 24 76 68 49
E-mail: carsten1mail@gmail.com
Facebook: facebook.com/ Aarhus Toastmasters
(Tirsdag aften)

Single Rock Café
Ellenmarie Lauridsen
E-mail: ellenmarie57@hotmail.com
(Tirsdag aften)

Dialog på tværs
Karen Nørskov
E-mail: info@dialogpaatvaers.dk
Tlf.: 60 66 28 55
Vi tilbyder Fællesspisning en gang mdl. – møntet på at “etniske” og
“anden etniske” århusianere mødes og får mere kontakt på tværs.
Hjemmeside og Facebook:
www.dialogpaatvaers.dk
www.facebook.com/dialogpaatvaers

Friendzone (Forening for singler)
Lene Hansen
E-mail: leneh6@gmail.com
(Tirsdage aften)

Indvandrerrådgivningen (Stormøder og debatarrangementer)
Leif Randeris
Tlf.: 26 22 36 11/ 88 70 98 98
Hjemmeside: www.indvandrerraadgivningen.dk
(Onsdag aften)

Åben Konflikthåndtering Aarhus
Dorrit Bjerregaard
Tlf.: 52 81 50 50
E-mail: dbjerregaard@hotmail.com
(Onsdag eftermiddag og aften)

Besættelsesmuseets Venner
Kim Ole Larsen
E-mail: venner@besmus.dk
Hjemmeside: www.besmus.dk
(Udvalgte onsdage – aften)

Seniorholdet (Oplevelser og samvær for seniorer)
Kathrine Eland
E-mail: info@seniorholdet.dk
Hjemmeside: www.seniorholdet.dk
(Udvalgte onsdage)

Ingeniører uden Grænser
Christina Berg Olesen
Tlf.: 27 61 85 74
E-mail: cbo@iug.dk
Hjemmeside: www.iug.dk
(Onsdag aften – i lige uger)

Seniorer uden Grænser (Udviklingsprojekter i fattige dele af verden)
Keld Skaaning
E-mail: keld.skaaning@gmail.com
hjemmeside: www.seniorerudengraenser.dk
(Udvalgte onsdage og torsdage – aften)

HK – Seniorklubben Aarhus
Aase klitte Holmgren
E-mail: 25holmgren@gmail.com
(Udvalgte tirsdage eftermiddage og torsdage formiddage)

Natteravnene (Sørger for et trygt miljø for unge i nattelivet)
Anne Lund
E-mail: anne@lundcommonication.dk

Danske Seniorer
Annette Schiøler
E-mail: ans@danske-seniorer.dk

Aarhus Seniorforening
Eva Madsen
E-mail: evamadsen@mail.dk
(Forskellige ugedage – aften)

Fri Fredag
Birgit Mikkelsen
E-mail: birgit.mikkelsen59@gmail.com
(Fredag formiddag)

Aarhus Portvinsklub
Thomas Vogel
E-mail: aarhusportvinsklub@gmail.com
(Udvalgte fredage – aften)

Kulturforeningen Danmark – Bulgarien
Simon Leunbach, e-mail: leunbach55@gmail.com
(Udvalgte lørdage – eftermiddag)

Den Eritrianske – danske forening i Aarhus
Woldeselassie Kefela
E-mail: woldeke@hotmail.com
(1. lørdag i måneden – eftermiddag)

Eritriansk Ungdomsforening
Aster Demoze
E-mail: semastgd@100.gmail.com

Studiegruppen Det Tredie Testamente
Margit Kjeldsen
Tlf.: 40 26 40 94
Email: margitkjeldsen4@gmail.com
(Mandag aften – i lige og/eller ulige uger efter eget valg)