Foreninger og grupper

Folkestedet benyttes fast af en lang række grupper og foreninger.

I pjecen nedenfor kan du se en del af disse foreninger og grupper der benytter Folkestedets lokaler. Listen forandrer sig løbende, og der vises derfor kun et udsnit. Du kan også se dine muligheder for at lave frivilligt arbejde på Folkestedet. Listen er opdateret i februar 2019.

Er du interesseret i at blive medlem af én af foreningerne eller vil du gerne have mere information, så skal du kontakte foreningen eller gruppen direkte.

En del af foreningerne har foldere og pjecer, som du kan finde på væggen ved siden af receptionen på Folkestedet.