Corona information

Opdatering – Corona information fra frivillighusene

Dato: Onsdag den 28. oktober 2020

Regeringen har indført nye restriktioner i forhold til Corona, og det kommer også til at betyde noget for dagligdagen i frivillighusene.

Forsamlingsforbuddet er som bekendt sænket til max 10 personer, og det gælder også for deltagere i foreningsaktiviteter. Fremadrettet kan der derfor kun være grupper af max 10 personer i frivillighusenes lokaler. Vi ved, at mange foreninger allerede nu, forsøger at finde alternative løsninger ved at dele større hold op i to eller ved at lave forskudte aktiviteter. I er velkomne til at kontakte os – måske vi kan være behjælpelige med at finde ekstra lokaler. Der er stort pres på vores lokaleudlån allerede, men vi gør gerne et forsøg.

Afstandskravet på 2 meter gælder fortsat.

Café Folkestedet holder som altid åben fra kl. 8.00 til 15.00 mandag – torsdag og 8.00 – 14.00 fredag.

Krav om mundbind i visse offentlige lokaler kommer også til at gælde i frivillighusene. Fra torsdag den 29. oktober skal man derfor bære mundbind eller visir når man bevæger sig rundt på Folkestedet. Mundbind/visir kan tages af, når man sidder ned, og i øvrigt overholder afstandskravet. De endelige retningslinjer er stadig under udarbejdelse hos myndighederne, og vi melder det ud, hvis retningslinjerne ændres.

Nye restriktioner:

  • Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder for alle aktiviteter og arrangementer i husene inkl. foreningsaktiviteter – foreløbig frem til den 22. november.
  • Undtagelsen fra reglen er arrangementer, hvor deltagere ”i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende” (dvs. vender ansigtet samme vej), hvor der må være op til 500 deltagere. Har du et arrangement, der hører under denne kategori, (det kunne fx være en generalforsamling) kan du se hvor mange I må være i lokalerne på Folkestedet HER.
  • Der skal bæres mundbind/visir i frivillighusene.


Café Folkestedet

De nye restriktioner får ikke betydning for café-driften. Her gælder erhvervsstyrelsen retningslinjer fortsat. Det betyder:

  • at der skal være 1 meter fra næsetip til næsetip mellem gæster
  • at der max må sidde 6 personer ved et bord, og at de skal være fra samme sociale boble
  • at der skal bæres mundbind/visir når man bevæger sig rundt i caféen (nu forlænget frem til 2. januar 2021)
  • Cafeer skal altid være lukkede i perioden fra kl. 22 til 05


Kommende arrangementer

Vi må holde vores arrangementer med mere end 10 deltagere, når det foregår i caféen og hvis caféen er åben. Her gælder det:

  • at der skal være tilmelding
  • at deltagere kun må sidde ved samme bord, som dem de er i social boble med
  • at der skal være minimum 1 meters afstand til dem man ikke er i social boble med

Har du spørgsmål kan du henvende dig til bookingansvarlig Pernille Smed på: pechs@aarhus.dk